Η Ιστορία μας

Το 1980 ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους στο χώρο της εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών τα Φροντιστήρια Μάϊκ Σαββίδης στο Δάσος Χαϊδαρίου, κατόπιν στη Ρόδο και απο το 1995 αποκλειστικά στο Δάσος. Το 1996 ανέλαβε τη διεύθυνση η Όλγα Σαββίδη η οποία ανέπτυξε τα φροντιστήρια εργαζόμενη στο χώρο της εκπαίδευσης με φροντίδα, συνέπεια και αγάπη για τα παιδιά. Σήμερα λειτουργούν υπό τη Διεύθυνση Σπουδών του John Savidis με πνεύμα ανανεωτικό, βασισμένο στις αρχές, στις αξίες και στην πολυετή πείρα της διδασκαλίας των Φροντιστηρίων γύρω απο τις ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.