Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Αγγλικά

 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS
 • KET
 • PET
 • FCE / ECCE
 • ADVANCED (CAE)
 • PROFICIENCY: CAMBRIDGE / MICHIGAN

Γαλλικά

 • DELF I, II
 • TAD
 • DALF
 • SORBONNE I, II INST.FRANCAIS

Ιταλικά

 • ELEMENTARE
 • INTERMEDIO
 • MEDIO
 • SUPERIORE
 • CELI 1, 2, 3, 4, 5 UNIV. PERUGIA

Γερμανικά

 • ZERTIFICAT
 • MITTELSTUFE
 • KLEINES
 • GROSSES SPRACHDIPLOM INST. GOETHE

Ισπανικά

 • DELE Intermedio (B2)
 • DELE C1
 • DELE C2