Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business English έχει σχεδιαστεί για το επαγγελματικό στέλεχος και για τον επιχειρηματία που βρίσκεται σε ένα μέσο ή υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας αλλά χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση και γνώση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του ανάγκες. Ειδικότερα πρόκειται για μια μέθοδο που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ευχέρεια και άνεση στην γραπτή και προφορική σας επικοινωνία με τους συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες σας.

Στόχος της μεθόδου είναι να αναπτύξει περαιτέρω τις γλωσσικές ικανότητες των σπουδαστών σε επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από μια σειρά περιπτώσεων (case studies) ρεαλιστικών επαγγελματικών καταστάσεων. Μια σειρά πολύ δημοφιλής μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business English έχει σχεδιαστεί για τον επιχειρηματία και για τα στελέχη επιχειρήσεων που γνωρίζει ήδη την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση για να μπορέσει να επικοινωνήσει πιο αποτελεσματικά στον επαγγελματικό χώρο.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμαθα είστε σε θέση να

 • Παρουσιάζετε τις προτάσεις σας (γραπτά, προφορικά, μέσω email κτλ.)
 • Αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας με ευκολία
 • Ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της επαγγελματικής σας επικοινωνίας
 • Έχετε άνεση στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
 • Διαθέτετε πολύπλευρη κατανόηση και χρήση της γλώσσας
 • Το πρόγραμμα Business English, θα σας βοηθήσει επίσης να

  • Διαβάζετε και να καταλαβαίνετε άρθρα εμπορικών και επαγγελματικών περιοδικών<
  • Διαβάζετε και να απαντάτε σε επιστολές και αναφορές
  • Διαβάζετε και να κατανοείτε κείμενα και συμβόλαια ή συμφωνητικά
  • Συντάσσετε τα δικά σας έγγραφα και επιχειρηματικά σχέδια καθώς επίσης και τις δικές σας αναφορές και επιστολές